Galeria roślin Polski

aktualizacja: kwiecień 2014

Galeria składa się z 4 części. Część 1 zawiera zdjęcia gatunków rodzimych, trwale zadomowionych i efemerofitów (czyli roślin przejściowo pojawiających się na terytorium naszego kraju), zaliczanych do flory Polski. Część 2 zawiera zdjęcia roślin obcych, uprawianych na terenie kraju, zaliczanych do flory Polski. Część 3 - tu znajdują się rosliny obce, do odnalezienia w kolekcjach i ogrodach botanicznych, nie zaliczane do flory Polski. Część 4 zawiera zdjęcia drzew i krzewów rodzimych, zadomowionych i uprawianych, należących do flory Polski.

Część 1 - Rośliny naczyniowe dzikorosnące rodzime, zadomowione i efemerofity.

Część 2 - Rośliny obce, w Polsce uprawiane, należące do flory Polski.

Część 3 - Rośliny obce, nie należące do flory Polski, rzadko uprawiane.

Część 4 - Drzewa i krzewy, rodzime i uprawiane.

 

  

Valid XHTML 1.0 Transitional